مدیریت :

 

مدیریت درمرکزمحورهماهنگی و برنامه ریزی در زمینه های مختلف نگهداری، توانبخشی، آموزشی، حمایتی، بهداشت ودرمان وتغذیه پناهجویان بوده که بنابراهداف و سیاست های سازمانی و با توجه به اساسنامه و درایت هیئت مدیره، نقش اصلی دراجرای  تعهدات محوله را عهده دارمی باشد. جناب آقای محمدهادی اشرافی بجستانی که هم اکنون بعنوان مدیر، مسئولیت اجرای وظایف محوله راعهده دارمی باشند با انتخاب افراد زیردرمسئولیتهای مربوطه به تقسیم بندی و شرح وظایف بخشهای مختلف پرداخته و هم اینک نامبردگان ذیل درمسئولیت بخشهای مربوطه خدمتگزارپناهجویان این مرکزمی باشندکه امید توفیق این عزیزان را ازدرگاه الهی داریم.

 

1-خانم زهرا ارفعی(مسئول مشارکتهای مردمی موسسه و عضو هیئت مدیره)

2-آقای علی اکبر رستم زاده(مسئول فنی مهندسی)

3-آقای حبیب ا... فاطمی نژاد(مسئول مالی)

4-خانم زهرا اله وردی(مسئول فنی آسایشگاه شهید بهشتی)

5-خانم زینب مهدوی(مسئول فنی خانه کوچک پناهگاهی)

6-خانم سوده محمدی مقدم(مسئول امور اداری)

7-خانم فرزانه توکلی(مسئول مشارکتهای مردمی آسایشگاه شهید بهشتی)

8-خانم حمیده جعفرپور(مسئول مددکاری خانواده)

9-آقای حسین نظیف(مسئول کلینیک و درمان)

10-خانم زهرا محمدپور(مسئول آموزش و سمعی و بصری)

11-خانم وجیهه آقاخانزاده(مسئول مددکاری مرکز)

12-آقای مهدی گلپایگانی(مسئول روابط عمومی و امورفرهنگی)

 

                                                                                           

 

 

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668