آثار هنری و توانمندیهای معلولین ذهنی در نمایشگاه سبزه و هفت سین پسران بهشتی
برگزاری نمایشگاه سبزه و هفت سین مددجویان آسایشگاه معلولین شهید بهشتی در آستانه سال نو
هنر دست مددجویان در نمایشگاه دانشگاه فردوسی
نمایشگاهی در دانشگاه فردوسی توسط روشن دلان برگزار گردید که


برگزاری نمایشگاه اطلاع رسانی در رابطه با مواد مخدر در دانشگاه پیام نور
با توجه به اینکه مرکز نگهداری معلولین ذهنی بی سرپرست شهید بهشتی مسئولیت نگهداری تعداد زیادی از کودکان متعلق به خانواده های در بند اعتیاد را

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668