بازدید گروهی دیگر از کارکنان مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر بیرجنداز آسایشگاه شهید بهشتی

در تاریخ 93/9/6  بار دیگر بازدیدی با همت و تلاش روابط عمومی مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر بیرجندو با هماهنگی روابط عمومی آسایشگاه شهید بهشتی انجام گرفت.در این بازدید که گروهی دیگر از مسئولین و کارشناسان مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر بیرجند حضور داشتند 2 ساعت به طول انجامید و این عزیزان در ابتدابه کارگاههای آموزشی رفته و از نزدیک با توانمندیها و آثار هنری معلولین آشنا شده و بعد از آن با بازدید از خوابگاهها کلیه پناهجویان را مورد لطف و مرحمت خویش قرار دادند و در پایان از پناهجویان خانه پناهگاهی دیدن نمودند و به دلجوئی از این عزیزان پرداختند.گوارا باد سعادت خدمت به پناهجویان بی سرپناه و سپاس تقدیم آنانکه در خلق صحنه های مهرورزی مشارکت می نمایند.

                                                                           امور فرهنگی و روابط عمومی آسایشگاه شهید بهشتی

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668