بازدید پرسنل و کارکنان شهرداری منطقه 12 مشهد مقدس از آسایشگاه شهید بهشتی

بدنبال برگزاری طرح محله ما محله زندگی که توسط شهرداری مشهد در حال اجرا می باشد در تاریخ 93/8/29 بازدیدی با همت و تلاش شهرداری منطقه 12 و با هماهنگی روابط عمومی آسایشگاه شهید بهشتی انجام گرفت.
در این بازدید که تعدادی از کارکنان شهرداری منطقه 12 بهمراه خانواده ها حضور داشتند به مدت 2 ساعت به طول انجامیدو لحظاتی بیاد ماندنی در مهرورزی و مهربانی به یادگار گذاشته شد.
این عزیزان در ابتدا از  پناهجویان خانه کوچک پناهگاهی دیدن کرده و به دلجوئی از آنان پرداختند و بعد از آن به کارگاههای آموزشی رفته و از نزدیک با توانمندیها و آثار هنری معلولین آشنا شده و در ادامه با بازدید از خوابگاهها کلیه پناهجویان را مورد لطف و مرحمت خویش قرار دادند.
براستی چه خوش است وزیدن نسیم مهرورزی و مهربانی در خلق حماسه دیدار با معلولین بی سرپرست  ماندگار باد خاطره های شیرین دیدار.

                                                                                                              امور فرهنگی و روابط عمومی

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668