بازدید کارکنان مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر بیرجنداز آسایشگاه شهید بهشتی

در تاریخ 93/8/22 بازدیدی با همت و تلاش روابط عمومی مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر بیرجندو با هماهنگی روابط عمومی آسایشگاه شهید بهشتی انجام گرفت.در این بازدید تعدادی از مسئولین و کارشناسان مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر بیرجند حضور داشتند.این بازدید به مدت 2 ساعت به طول انجامید.این عزیزان در ابتدا از خانه پناهگاهی دیدن کرده و به دلجوئی از پناهجویان آنجا پرداختند و بعد از آن به کارگاههای آموزشی رفتند و از نزدیک با توانمندیهای معلولین آشنا شده و در ادامه با بازدید از خوابگاهها کلیه پناهجویان را مورد لطف خود قرار دادند.گوارا باد سعادت خدمت به پناهجویان بی سرپناه و سپاس تقدیم آنانکه در خلق صحنه های مهرورزی مشارکت می نمایند.

                                                                                                                     امور فرهنگی و روابط عمومی

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668