بازدید اعضاء محترم کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی مشهد مقدس و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 9 مشهد از آسایشگاه شهید بهشتی

روز دوشنبه 93/8/19 پناهجویان آسایشگاه شهید بهشتی میزبان عزیزانی بودندکه لبخند و مهربانی را به آنان بخشیدند.در این بازدید که به دعوت و با هماهنگی واحد فرهنگی و روابط عمومی آسایشگاه شکل گرفت حضرت حجت الاسلام  فاطمی عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی به همراه حجت الاسلام قیاسی مسئول دفترایشان و حجت الاسلام وکیلی مشاور فرهنگی شهردارو امام جماعت آسایشگاه و همچنین کارشناسان محترم فرهنگی و اجتماعی منطقه 9 شهرداری جناب آقای رنجبر و سرکار خانم فریور به دیدار پناهجویان این آسایشگاه آمده و به دلجویی از آنان پرداختند.طی این بازدید که به مدت 2 ساعت به طول انجامید در نشستی صمیمانه با حضور جناب حاج آقای اشرافی مدیریت محترم مرکز  و آقای رئوفی مسئول فرهنگی و روابط عمومی در جریان چگونگی انجام و ارائه خدمات به پناهجویان مراکز تحت سرپرستی این موسسه قرار گرفتند و پس از آن با بازدید از کارگاههای آموزشی نسبت به توانمندیهای معلولین توانخواه آگاهی یافته ودر ادامه با دلجوئی و دیدار مستقیم از کلیه پناهجویان،عزیزان معلول را مورد لطف و توجه قرار دادند که امید است با استعانت از در گاه الهی و کمک مسئولین امر خدمات بهتر و شایسته تری نسبت به تمامی عزیزان پناهجو و دلشکستگان تحت سرپرستی صورت پذیرد.

                                                                                                                  امور فرهنگی و روابط عمومی

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668