بازدید کارکنان اداره ثبت اسناد ناحیه 2 مشهد مقدس از آسایشگاه شهید بهشتی

در تاریخ 93/8/5 بازدیدی با همت و تلاش کارکنان اداره ثبت اسناد ناحیه2 مشهد و با هماهنگی روابط عمومی آسایشگاه شهید بهشتی در ایام سوگواری ابا عبدالله حسین(ع) انجام گرفت،که در این بازدید تعدادی از کارکنان اداره کل ثبت اسناد خراسان و همچنین معاونت محترم ثبت اسناد ناحیه 2 حضور داشتند.طی این بازدید که به مدت 1:30 دقیقه به طول انجامید این عزیزان به دیدار و دلجوئی پناهجویان در خوابگاههای مختلف پرداختند و در پایان با اهداء هدایایی شادی را به آنان هدیه کردند. گوارا باد سعادت خدمت به پناهجویان بی سرپناه  و سپاس تقدیم آنانکه در خلق صحنه های مهرورزی مشارکت می نمایند.

                                                                                              امور فرهنگی و روابط عمومی

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668