حضور گرم و صمیمی معاونت شهردار تهران بزرگ و هیئت همراه در جمع معلولین ذهنی بی سرپرست شهید بهشتی و کودکان بی سرپرست شکوه مهر

بار دیگر پسران بهشتی در یک روز بارانی و پر برکت میزبان مهربانانی بودند که فرسنگ ها راه را طی نموده تا با آنها از نزدیک دیداری داشته و ساعاتی را میهمان این فرشتگان پاک و معصوم باشند.

 روز جمعه مورخ 93/12/1 معاونت محترم شهردار تهران بزرگ جناب آقای دکتر  تشکری  به اتفاق هیئت همراه از آسایشگاه معلولین شهید بهشتی و خانه فرزندان شکوه مهر بازدید بعمل آوردند .

در این بازدید 4ساعته، آقای مهندس تشکری در ابتداضمن بازدید  از بخشهای مختلف آسایشگاه شهید بهشتی شامل : کارگاههای آموزشی و خوابگاههای مددجویان به دلجوئی از ایتام معلول ذهنی پرداختند و تحت تاثیر عواطف و احساسات پاک و معصوم این کودکان قرار گرفتند و سپس به دیدار کودکان بی سرپرست خانه شکوه مهر رفته و در جمع صمیمی و بی ریای  ایتام بی پناه به دلجوئی پرداختند . 

در این دیدار که با میزبانی هیئت مدیره موسسه خیریه بوستان شکوه مهر و مدیریت آسایشگاه شهید بهشتی جناب حاج آقای اشرافی و مسئولین بخشهای مختلف موسسه و مراکز یاد شده همراه بود معاونت محترم شهرداری تهران بزرگ ضمن ابراز احساسات و عواطف انسانی انجام فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته تحت مدیریت موسسه بوستان شکوه مهر را قابل تحسین دانسته و برای تمامی خادمین فرزندان معلول و بی پناه جامعه اسلامی مان آرزوی توفیق و سربلندی نمودند.

                                                                                                 امور فرهنگی و روابط عمومی آسایشگاه                 

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668