دیدار فعالان بنیاد امید ایرانیان با پسران بهشتی

 

طی هماهنگی امور فرهنگی و روابط عمومی آسایشگاه با بنیاد امید ایرانیان،جمعی از فعالان شاخه جوانان این بنیاد در روز 5شنبه مورخ 93/11/30 ساعت 9صبح طی بازدید و دیدار با پسران بهشتی از بخشهای مختلف این آسایشگاه دیدن کردند.

در ابتدا به دیدار پناهجویان خانه کوچک پناهگاهی رفته و با تقدیم هدایایی که از قبل تهیه کرده بودند به ابراز احساسات و عواطف انسانی پرداختند و دقایقی را در جمع  پناهجویان این واحد گذراندند.

سپس ضمن بازدید از کارگاههای آموزشی و حرفه آموزی پناهجویان تحت سرپرستی این مجموعه از نزدیک با توانمندیهای این عزیزان آشنا شدند و در پایان از مددجویان بستری در خوابگاهها نیز بازدید و دلجوئی نمودند .

براستی چه خوش است وزیدن نسیم مهرورزی و مهربانی در خلق حماسه دیدار با معلولین بی سرپرست،  ماندگار باد خاطره های شیرین دیدار .

 

                                                                                                         امور فرهنگی و روابط عمومی آسایشگاه                   

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668