بازدید دانشجویان دانشکده خراسان به مناسبت گرامیداشت روز جهانی معلولین

طی هماهنگی های بخش های فرهنگی و روابط عمومی آسایشگاه شهید بهشتی و دانشگاه خراسان تعدادی از دانشجویان این دانشگاه به سرپرستی استاد حسینی در دو گروه به دیدار از آسایشگاه شهید بهشتی  پرداختند.
در این بازدید که به مدت 2 ساعت به طول انجامید لحظاتی بیاد ماندنی در مهرورزی و مهربانی به یادگار گذاشته شد.
این عزیزان در ابتدا از  پناهجویان خانه کوچک پناهگاهی دیدن کرده و به دلجوئی از آنان پرداختند و بعد از آن به کارگاههای آموزشی رفته و از نزدیک با توانمندیها و آثار هنری معلولین آشنا شده و در ادامه با بازدید از خوابگاهها کلیه پناهجویان را مورد لطف و مرحمت خویش قرار دادند.
( براستی چه خوش است وزیدن نسیم مهرورزی و مهربانی در خلق حماسه دیدار با معلولین بی سرپرست)
                                                                                    امور فرهنگی و روابط عمومی آسایشگاه

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668