بازدید دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گرامیداشت روز جهانی معلولین

همزمان با 12آذر روز جهانی معلولین و با هماهنگی بخش فرهنگی و روابط عمومی آسایشگاه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعدادی از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی به دیدار از این مجموعه پرداختند وضمن بازدید و دلجوئی از ایتام معلول ذهنی از بخشهای مختلف آسایشگاه بازدید نموده و از نزدیک با توانمندیهای پناهجویان معلول ذهنی  آشنا شدند .
( براستی چه خوش است وزیدن نسیم مهرورزی و مهربانی در خلق حماسه دیدار با معلولین بی سرپرست  ماندگار باد خاطره های شیرین دیدار ).
                                                                     امور فرهنگی و روابط عمومی آسایشگاه

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668