گزارش بازدید روزنامه خراسان به مناسبت روز جهانی معلولین از آسایشگاه شهید بهشتی

همزمان با فرا رسیدن هفته معلولین بازدیدی در تاریخ 93/9/9 به دعوت روابط عمومی آسایشگاه شهید بهشتی و  با هماهنگی روزنامه خراسان برای تهیه گزارش انجام گرفت.

در این بازدید که جناب آقای عسگری خبرنگار روزنامه خراسان حضور داشتند و 2 ساعت به طول انجامید ابتدادر نشستی صمیمانه در حضور جناب حاج آقای اشرافی مدیریت محترم مرکز  و آقای رئوفی مسئول فرهنگی و روابط عمومی در جریان چگونگی انجام و ارائه خدمات به پناهجویان مراکز تحت سرپرستی این موسسه قرار گرفتند.

پس از آن به دیدار از پناهجویان خانه پناهگاهی رفته و پای گفتگو و صحبت با پناهجویان آنجا نشستندو سپس با بازدید از کارگاههای آموزشی نسبت به توانمندیهای معلولین توانخواه آگاهی یافته ودر ادامه با دلجوئی و دیدار مستقیم از کلیه پناهجویان،عزیزان معلول را مورد لطف و توجه خود قرار دادند که گزارش مصور این بازدید در روزنامه خراسان به تاریخ 93/9/12 چاپ گردید.

امید است با استعانت از در گاه الهی و کمک مسئولین امر خدمات بهتر و شایسته تری نسبت به تمامی عزیزان پناهجو و دلشکستگان تحت سرپرستی صورت پذیرد.

                                                             امور فرهنگی و روابط عمومی آسایشگاه شهید بهشتی

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668