بازدید از مرکز تأمین و توسعه 12 فروردین شرق مشهد

بازدید ریاست محترم بهزیستی مشهد جناب آقای محسن مروی و رئیس هیئت مدیره و

مدیر عامل مؤسسه شکوه مهر جناب حاج آقای اشرافی 

از مرکز تأمین و توسعه 12 فروردین شرق مشهد و اهدای تابلو  کار دست

فرزندان آسایشگاه شهید بهشتی به جناب آقای آریایی سرپرست این مرکز

جهت مشاهده تصاویر کلیک کنید

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668