حضور فرزندان مؤسسه شکوه مهر در نمایشگاه پژوهش واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد

حضور فرزندان مؤسسه شکوه مهر در

نمایشگاه پژوهش واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد

جهت مشاهده تصاویر کلیک کنید

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668