بازدید جناب آقای مونسان ریاست محترم سرپرستی بانک ملی

بازدید جناب آقای مونسان ریاست محترم سرپرستی بانک ملی در استان خراسان رضوی
 جناب آقای شاه حسینی ریاست محترم دایره رفاه بانک ملی خراسان رضوی و

جناب آقای کاوه پور مدیریت محترم روابط عمومی بانک ملی در خراسان رضوی

به مناسبت روز جهانی معلولین

جهت مشاهده تصاویر کلیک کنید

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668