بازدید دکتر دانایی

بازدید دکتر دانایی معاونت اجتماعی و مشارکتهای سازمان اجتماعی شهرداری مشهد و

کارشناسان اجتماعی شهرداری از

آسایشگاه شهید بهشتی

جهت مشاهده تصاویر کلیک کنید

 

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668