هنر دست مددجویان در نمایشگاه دانشگاه فردوسی

نمایشگاهی در دانشگاه فردوسی توسط روشن دلان برگزار گردید که هنرهای دستی مددجویان آسایشگاه شهید بهشتی هم توسط این عزیزان به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه توسط مدیر کل محترم اداره بهزیستی استان خراسان رضوی و فرماندار محترم مشهد افتتاح گردید.در این نمایشگاه کارهای دستی و هنری تمامی معلولین اعم از جسمی حرکتی ،نا بینایان ، ناشنوایان در معرض دید عموم قرار گرفت این نمایشگاه به مدت یک هفته دایر بوده است

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668