اردوی بابلسر مددجویان خانه پناهگاهی

بار دیگر به همت والای جمعی ازخیرین نیکوکارشرایطی فراهم گردید تا لبخند را برلبهای کودکان معصوم وبی سرپرست نظاره گر شویم که از نعمت آغوش گرم ومحبت خانواده محرومند و دلخوش دستان گرم و نگاه پرمهرخیرین و نیکوکاران هستند تا شادیهایشان را با آنها قسمت کنند. از این رو تعدادی ازمددجویان بی سرپرست  ( پناهجویان خانه پناهگاهی ) به همراه چند نفرازمددیارانشان با مشارکت خیرین عازم اردوی تفریحی بابلسرشدند. درطول این سفر که ازتاریخ 93/6/13 به مقصد بابلسرآغاز و به مدت 9 روزبه طول انجامید مددجویان ازمکانهای تفریحی وگردشگری خطه  سرسبز شمال ازجمله:    ( بابلسر- تنگه چهل چای- جنگل گلستان- پارک جنگلی لاویج وآبگرم- رامسر- نمک آبرود وتله کابین- پارک ملی گنبدکاووس ومینودشت) دیدن کردند. درتمام این مدت، شادی ولبخند از چهره های بهشتی این کودکان معصوم محو نمی شد و براستی که می توانست معجزه عشق رادرنگاههای این کودکان به واسطه دستان پرمهر ویاریگر نیکوکاران دید که این خود حکم مینماید تا بنا به وظیفه ازمساعدت وهمکاری تمامی خیرین ونیکوکاران ارجمندکه مارادربرگزاری هرچه بیشترو بهتراین نوع برنامه های تفریحی پناهجویان ومعلولین بی سرپرست یاری می دهند تشکروقدردانی نمائیم.

                                                                                                        امورفرهنگی وروابط عمومی آسایشگاه

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668