تلفن منزل :
نام و نام خانوادگی :
 
آدرس منزل :
تلفن محل کار :
آدرس محل کار :
تاریخ شروع همکاری :
/ /  
دوره زمانی :
مبلغ :
    ریال.
توضیحات :


 
تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668