آسایشگاه معلولین ذهنی بی سرپرست شهید بهشتی....

درسالهای آغازین انقلاب وپس ازتاسیس سازمان بهزیستی دراستان خراسان مسولیت نگهداری معلولین ذهنی پسربه عهده مرکزشهید بهشتی گذاشته شد.ازسال 1381 باتوجه به سیاستهای دولت اداره امورمجتمع به موسسه خیریه واگذارشدتاتحت نظارت اداره کل بهزیستی خراسان رضوی باکادری مجرب به فعالیت خودادامه دهد.آسایشگاه معلولین ذهنی بی سرپرست شهیدبهشتی بزرگترین مجموعه نگهداری معلولین ذهنی رهاشده بی سرپرست پسر دراستان خراسان رضوی است که به همراه مرکزنگهداری معلولین ذهنی بی سرپرست مهر پناهندگان ضامن آهووخانه فرزندان بی سرپرست شکوه مهر1 و 2 تحت مدیریت موسسه خیریه بوستان شکوه مهرقرار گرفته که مجموعااین موسسه افتخارداردضمن حمایت از1400 خانواده معلول در حال حاضرنیز 280 نفرازاین بهشتیان روی زمین بین سنین 6 تا 60 سال را بصورت شبانه روزی نگهداری نمایدکه هزینه های نگهداری این فرشتگان معصوم توسط خیرین ونیکوکاران وکمکهای مردمی تامین می شود.

لذا ازآنجا که کمکهای نقدی وغیرنقدی شما خیرین محترم بازوی توانمنداین مرکزدراداره اموروانجام خدمات جاریه فرزندان بی سرپرست وخانواده های معلول تحت پوشش می باشددفاترمشارکتهای مردمی این موسسه واقع درمشهد مقدس به شرح ذیل می باشد:

دفترمشارکتهای مردمی آسایشگاه شهیدبهشتی:بلواروکیل آباد- خیابان هنرستان - هنرستان3 تلفن : 38696555 و همچنین تلفن گویای 5 رقمی(38187)که به صورت شبانه روزی پاسخگو شما عزیزان خواهند بود.

دفترمشارکتهای مردمی آسایشگاه مهر پناهندگان ضامن آهو:بلوارصدمتری،بلوار میامی،میدان دوم،مهدی آباد، نبش مهدی آباد9 تلفن:33783094.

دفترمشارکتهای مردمی خانه فرزندان شکوه مهر 1و2:خیابان سیدرضی- سیدرضی46- پلاک 322   تلفن : 36017853

این دفاتر آمادگی دارند پذیرای کمکهای نقدی وغیرنقدی شماعزیزان باشند.

ضمنا شماره کارتهای ذیل آماده دریافت کمکهای نقدی وانتقالی شماعزیزان می باشد.

6104337954651681 بانک ملـــــت

6280231468372346 بانک مسکـن

6037691990106320 بانک صادرات

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668