حالا که آمده ای،چترت را ببند در ایوان این خانه جز مهربانی نمی بارد(روابط عمومی و امور فرهنگی آسایشگاه شهید بهشتی)


حضور پناهجویان شهید بهشتی در برنامه مشتی باش
فرزندان آسایشگاه شهید بهشتی میهمان ویژه

طرح جامع معین الضعفاء
طرح جامع معین الضعفاء وحضور فرزندان

بازدید شهردار منتخب مردم مشهد جناب آقای مهندس کلائی
بازدید شهردار منتخب مردم مشهد جناب آقای مهندس کلائی و

بازدید دکتر دانایی
بازدید دکتر دانایی معاونت اجتماعی و مشارکتهای سازمان اجتماعی شهرداری مشهد و
شماره حساب شماره حسابتلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668