امروز دلیل لبخند یک نفر باش (روابط عمومی و امور فرهنگی آسایشگاه شهید بهشتی)


"عملکرد موفق بوستان شکوه مهر در حوزه تحصیلات تکمیلی"
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی عملکرد موفق دانشگاه شکوه مهر را تحسین کرد .

مشکل اسکان کم توانان ذهنی بالای ۱۴ سال در مشهد برطرف می شود
مشکل اسکان کم توانان ذهنی بالای ۱۴ سال در مشهد برطرف می شود رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه خیریه بوستان شکوه مهر گفت: به زودی و تا پایان امسال مشکل اسکان کم توانان ذهنی بالای ۱۴ سال برطرف می شود

مراسم دهه اول محرم حسینی
مراسم دهه اول محرم حسینی در دانشگاه علوم بهزیستی شکوه مهر با

عید قربان سال 99
عید قربان سال 99
شماره حساب شماره حسابتلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668