هیئت امنا خیریه بوستان شکوه مهرشامل 17 نفرعضومی باشد که بنابراجماع نظراعضاء، افراد مشروحه زیربعنوان هیئت مدیره موسسه انتخاب گردیدند:

 

1- جناب آقای  محمدهادی اشرافی بجستانی(مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه و مدیرآسایشگاه شهید بهشتی)

2- سرکار خانم زهرا ارفعی(نائب رئیس هیئت مدیره)

3-جناب آقای محمد جواد نقوی مقدم(خزانه دار)

4- سرکارخانم معصومه قربانزاده(عضو هیئت مدیره)   

5-سرکار خانم حشمت اشرافی(عضوهیئت مدیره)                                       

6- سرکارخانم اکرم سمواتی(عضوهیئت مدیره)

7- جناب آقای مرتضی فاطمی نژاد(عضو هیئت مدیره)

8-سرکار خانم مرضیه نظر نژاد(عضو علی البدل هیئت مدیره)

                                                                                                                                                                            

 

 

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668