حالا که آمده ای،چترت را ببند در ایوان این خانه جز مهربانی نمی بارد(روابط عمومی و امور فرهنگی آسایشگاه شهید بهشتی)


جشنواره تفریحی ورزشی بازیهای بومی و محلی
حضور فرزندان آسایشگاه شهید بهشتی در جشنواره تفریحی ورزشی بازیهای بومی و محلی به همت

شکوه جشن چهل سالگی انقلاب
فرزندان مؤسسه بوستان شکوه مهر هم پای دیگر هموطنان

روزی سرشار از انرژی و خاطره انگیز
روزی سرشار از انرژی و خاطره انگیز در

با تشکر از خانواده محترم وحیدیان کامیاد
با تشکر از خانواده محترم وحیدیان کامیاد که به مناسبت
شماره حساب شماره حسابتلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668