امروز دلیل لبخند یک نفر باش (روابط عمومی و امور فرهنگی آسایشگاه شهید بهشتی)


نشست دوستانه با خواننده محبوب و مردمی
نشست دوستانه با خواننده محبوب و مردمی جناب آقای محسن میرزازاده در

اجرای گروه هم خوانی
اجرای گروه هم خوانی مؤسسه بوستان شکوه مهر

مانور پدافند غیر عامل
مانور پدافند غیر عامل با موضوع

مراسم تعزیه خوانی
برگزاری مراسم عزاداری و تعزیه خوانی به مناسبت
شماره حساب شماره حسابتلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668