امروز دلیل لبخند یک نفر باش (روابط عمومی و امور فرهنگی آسایشگاه شهید بهشتی)


مراسم پر فیض شبهای قدر
با مداحی مداحان اهل بیت در آسایشگاه شهید بهشتی و

مراسم آیین تقدیر از خیرین و فعالان مناسب‌سازی محیط برای افراد دارای معلولیت
حضور مدیر کل بهزیستی ، شهردار و فرماندار مشهد و تعدادی از فرمانداران و شهرداران شهرستانهای استان خراسان رضوی ، خادم الحسینی جانشبن ستاد مناسب سازی بهزیستی کشور ، فعالان و خیرین صنعت و اعضا مجمع خیرین

بازدید دانشجویان دانشگاه فردوسی
بازدید دانشجویان رشته

مراسم افطار
مراسم افطار در آسایشگاه شهید بهشتی
شماره حساب شماره حسابتلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668