امروز دلیل لبخند یک نفر باش (روابط عمومی و امور فرهنگی آسایشگاه شهید بهشتی)


مراسم شب ها احیا ماه مبارک رمضان
مراسم شب ها احیا ماه مبارک رمضان در

راهپیمایی 22 بهمن
حضور مؤسسه شکوه مهر در راهپیمایی 22 بهمن

اهدای لوح تقدیر و هدیه از طرف مدیر عامل
اهدای لوح تقدیر و هدیه از طرف مدیر عامل و هیئت مدیره

بازدید از مرکز تأمین و توسعه 12 فروردین شرق مشهد
بازدید از مرکز تأمین و توسعه 12 فروردین شرق مشهدو اهدای
شماره حساب شماره حسابتلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668