حالا که آمده ای،چترت را ببند در ایوان این خانه جز مهربانی نمی بارد(روابط عمومی و امور فرهنگی آسایشگاه شهید بهشتی)


بازدید و حضور در اداره پذیرش و هماهنگی
بازدید و حضور در اداره پذیرش و هماهنگی جهت عرض تبریک به جناب آقای ملاک مسئول جدید اداره

عید قربان سال 96
امسال هم همچون گذشته آسایشگاه شهید بهشتی میزبان عزیزانی بود که آمده بودند تا به پیروی از سنت حسنه ابراهیمی خود

"در پنجمین شب بازارچه شکوه مهرورزی2 همه آمده بودند"
در پنجمین شب بازارچه شکوه مهرورزی2 همه آمده بودند تا در متفاوت ترین بازارچه خیریه کشور سهم کوچکی در براورده شدن آرزو فرزندان آسایشگاه شهید بهشتی و موسسه خیریه شکوه مهر داشته باشند.

"چهارمین شب بازارچه شکوه مهرورزی"
چهارمین شب رویایی بازارچه شکوه مهرورزی 2 با حضور چشمگیر مردم و هنرمندان مردمی و سفیران این آسایشگاه برگزار شد .
شماره حساب شماره حسابتلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668