حالا که آمده ای،چترت را ببند در ایوان این خانه جز مهربانی نمی بارد(روابط عمومی و امور فرهنگی آسایشگاه شهید بهشتی)


طرح خانه تکانی
طرح خانه تکانی با همکاری شهرداری

جشن همت و همدلی
مثل همیشه آمدید و در کنار فرزندان معصوم موسسه شکوه مهرشبی پر از

بازدید جناب دکتر کوزه گر
بازدید جناب دکتر کوزه گر معاونت محترم مشارکتهای سازمان بهزیستی کل کشور و

سفر ویژه فرزندان آسایشگاه بهشتی به پایتخت و حضور در برنامه تلویزیونی
سفر ویژه فرزندان آسایشگاه بهشتی به پایتخت و حضور در دو برنامه تلویزیونی پر مخاطب و موفق...
شماره حساب شماره حسابتلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668