حالا که آمده ای،چترت را ببند در ایوان این خانه جز مهربانی نمی بارد(روابط عمومی و امور فرهنگی آسایشگاه شهید بهشتی)


جشن تولد مهربانی 2
دو سال پیش بود با دل نگران و باچشمانی نمناک به بچه های سندرم دوان آسایشگاه

مشق الفبای عشق ت مثل تولد ش مثل شهردار
40 روز پیش بود ، بعد از گله های قاسم به دکتر دانایی که

حضور خیرین و مردم فرهیخته و هنر دوست مشهد
حضور خیرین و مردم فرهیخته و هنر دوست مشهد درآخرین سانس تئاتر باغ خونی به نفع

حضور کاروان نشاط و سلامتی هیئت ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی
حضور کاروان نشاط و سلامتی هیئت ورزشهای همگانی استان خراسان رضوی در آسایشگاه شهید بهشتی مشهد با حضور
شماره حساب شماره حسابتلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668